Where am I?

To see which constellations are overhead, you need to set the proper latitude and longitude for your location in the viewer below. Pick the best choice from our list, and enter it into the viewer:

Country
City
Latitude
Longitude
China
Beijing
39o 55' N
116o 25' E
 
Canton
23o 7' N
113o 15' E
 
Chongqing
29o 46' N
106o 34' E
 
Nanjing (Nanking)
32o 3' N
118o 53' E
 
Shanghai
31o 10' N
121o 28' E
India
Bombay
19o 0' N
72o 48' E
 
Calcutta
22o 34' N
88o 24' E
Indonesia
Jakarta
6o 16' S
106o 48' E
Iran
Teheran
35o 45' N
51o 45' E
Israel
Jerusalem
31o 47' N
35o 13' E
Japan
Nagasaki
32o 48' N
129o 57' E
 
Nagoya
35o 7' N
136o 56' E
 
Osaka
34o 32' N
135o 30' E
 
Tokyo
35o 40' N
139o 45' E
Myanmar
Rangoon
16o 50' N
96o 0' E
Philippines
Manila
14o 35' N
120o 57' E
Russia
Irkutsk
52o 30' N
104o 20' E
 
Moscow
55o 45' N
37o 36' E
 
St. Petersburg
59o 56' N
30o 18' E
 
Vladivostok
43o 10' N
132o 0' E
Saudi Arabia
Mecca
21o 29' N
39o 45' E
Singapore
Singapore
1o 14' N
103o 55' E
Thailand
Bangkok
13o 45' N
100o 30' E
Turkey
Ankara
39o 55' N
32o 55' E